Duomenų apsaugos politika

 

Jūsų duomenis registracijos metu renka ir tvarko įmonė MB SVEIKATUS.

Jūsų pateiktų duomenų naudojimo tikslas mūsų įmonės – atlikti kliento registraciją sistemoje ir saugoti kontaktinius duomenis paslaugų teikimo sutarties galiojimo laikotarpiu ir sekančsius 10 metų po paslaugų atlikimo paskutinės dienos. Registracijos metu Jums sutikus, Jūsų pateiktą el. pašto adresą naudosime rinkodaros tikslais ir saugosime jį 5 metus. Visais atvejais galite atsiųsti prašymą nutraukti Jūsų pateiktų duomenų saugojimą ir naudojimą ir panaikinti iš mūsų duomenų bazės visus turimus apie Jus duomenis.

Užtikriname Jūsų duomenų saugumą ir užkertame galimybę tretiesiems asmenims pasinaudoti Jūsų pateiktais duomenimis. Jūsų pateiktų duomenų rinkimą ir saugojimą atlieka legali šios sveitainės programinė įrangą, kuri nuolat atnaujinama. Prašome nedelsiant mums pranešti, jeigu Jums taptų žinomas faktas dėl Jūsų pateiktų duomenų nutekėjimo tretiesiems asmenims dėl mūsų kaltės.
Jūs turite galimybę bet kada paprašyti sunaikinti mūsų turimus duomenis apie Jus, atsiunčiant mums prašymą šios kontaktų formos pagalba arba el. paštu
info@svoriocentras.lt